Většinou k „úbytku dechu“ dochází nenápadně více let a nemocný se mu postupně přizpůsobuje, často jej přičítá věku. Nápadné mu začne být až ve chvíli, kdy je omezen při tak běžných denních činnostech, jako je vaření, nákupy, nezvládá vyjít do patra, nebo dojde-li k náhlému a výraznému zhoršení dechu během jinak „banální“ infekci dýchacích cest, která si nezřídka vyžádá i pobyt v nemocnici. Ztráta dechu v těch nejtěžších stadiích nemocnému nedovoluje bez velkých potíží ani osobní hygienu, pohyb po místnosti nebo na WC.

říká MUDr. Jiří Votruba Ph.D.

MUDr. Jiří Votruba Ph.D. je plicní specialista a internista. Věnuje se zejména léčbě nemocí dýchacího ústrojí, diagnostice a léčbě kašle a odvykání kouření. Specialista na endoskopické plicní výkony diagnostické i terapeutické, např. endoskopická volumredukce, bronchiální termoplastika, pleuroskopie, stentovací techniky, coiling. Během 20 leté praxe pracoval v mnoha předních českých nemocnicích a klinikách, . V současné době působí jako primář 1. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí VFN a 1. LF UK v Praze která byla založena již v toce 1932 a je nejstarším zařízením svého druhu u nás. Je členem českých i mezinárodních odborných společností, např. European Respiratory Society či České asociace alergologů a angažuje se v občanském sdružení Oxyprotect, které pomáhá v boji proti plicnímu karcinomu. Každoročně se take aktivně účastní mezinárodních akcí a vědeckých sympozií.

CERTIFIKÁTY

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN)
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

www.vfn.czwww.plicni-vfn.cz

Tel.: +420 224 969 355
E-mail: jiri.votruba@vfn.cz