PRACOVIŠTĚ

  • VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE, ADA MEDICAL S.R.O.
  • PRIMÁŘ PRVNÍ KLINIKY TUBERKULÓZY
    A RESPIRAČNÍCH NEMOCÍ

PRACOVIŠTĚ

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN)
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

www.vfn.czwww.plicni-vfn.cz

Tel.: +420 224 969 355
E-mail: jiri.votruba@vfn.cz